Sta Sterk Training start in november

De kop van het schooljaar is eraf. Veel kinderen hebben hun draai in de nieuwe groep en bij de nieuwe groepsleerkracht helemaal gevonden. Enkelen van hen echter merken dat ze zich minder prettig voelen. Zij lopen tegen lastige situaties aan in het omgaan met klasgenoten,  andere kinderen op school of juist in de vrije tijd bijvoorbeeld op de sportvereniging. Zij zijn onzeker en vragen zich bijvoorbeeld af of ze er wel bij horen en ervaren moeite bij het opkomen voor zichzelf. Sommige kinderen zijn slachtoffer van pesten geworden.

Stichting Samen Sterk voor Kinderen gunt alle kinderen een positief schooljaar. Zij bieden daarom de Sta Sterk training voor kinderen van 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8). Deze gaat van start op woensdag 20 november 2019. ER IS NOG BEPERKT PLEK.

Deze training is bedoeld voor kinderen die niet sociaal vaardig, weerbaar of faalangstig zijn of te maken hebben met het pestprobleem. Ook kinderen die niet te maken hebben met pesten, maar wel baat hebben bij het aanleren van een sterkere houding, zodat zij zich zekerder voelen en bijvoorbeeld meer durf ontwikkelen zijn welkom.

Inhoud

Uw kind krijgt praktische handvatten aangereikt en leert daarmee sociaal weerbaar te reageren in diverse situaties. Daarbij werken we aan de volgende onderwerpen:

Zelfbeeld: zelfvertrouwen en eigenwaarde

Inzicht: rollen en omstandigheden

-       Samenhang tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag

-       Sociale faalangst

-       Verschil tussen plagen en pesten

-       Expres en per ongeluk

-       Eigen inbreng versterken

-       Rol van slachtoffer, pester, meeloper, helper, buitenstaander, omstander

-       Digitaal pesten

Lichaamstaal: weerbaarheid uitstralen

-       Gezichtsuitdrukking

-       Stemgebruik en woordgebruik

-       Uitstraling, weerbare lichaamshouding

Vaardigheden: manieren om zich sociaal en weerbaar te gedragen (Sta-sterk-punten)

-       Ademhaling en ontspannen

-       Positief denken en helpende gedachten

-       Nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven

-       Zeggen waar je last van hebt

-       Feedback geven en conflicthantering

-       Omgaan met elkaar en samenwerken

-       Praatje maken

-       Omgaan met buitensluiten en weer meedoen

-       Omgaan met bedreigen, chanteren, roddelen

-       Problemen oplossen

-       Hulp bieden en vragen

Na de training staan kinderen steviger in hun schoenen en beschikken over meer zelfvertrouwen. Andere klachten nemen af en ze worden niet meer gepest of veel minder.

De kinderen leren opkomen voor henzelf door het eigen maken van sta sta sterk punten tijdens het werken met spel, gesprek en toneel. Zij worden tijdens de training geïnspireerd door de mascotte 'Sterk' die de hoofdrol speelt in de animaties behorende bij de training en de kinderen meeneemt in allerlei situaties die je tegenkomt in het omgaan met elkaar. Daarnaast geeft 'Sterk' de kinderen informatie, tips en kansen om aan de slag te gaan met de training in de sta sterk map. Elke week werken de kinderen thuis uit de map om te werken aan persoonlijke groei. 

De training bestaat uit tien bijeenkomsten van 1,5 uur. Ook ouders en leerkrachten worden bij de training betrokken via de intake en twee informatie bijeenkomsten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Voor meer informatie over de training en aanmelden verwijzen we naar Website CJG De Ronde Venen