Over ons

Over ons

Stichting

Eind 2012 is de Stichting ‘Samen Sterk voor Kinderen’ opgericht met als doel projecten en activiteiten te organiseren ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (4-12 jaar) ongeacht ras, geloof, politieke overtuiging, gezinssituatie en financiële positie. Wij richten ons met name op preventie en vroegtijdige ondersteuning en het voorkomen van problemen die samenhangen met sub-assertief en agressief gedrag. Hiermee verbeteren we ook de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Lees meer: Over ons