Over ons

Stichting

Eind 2012 is de Stichting ‘Samen Sterk voor Kinderen’ opgericht met als doel projecten en activiteiten te organiseren ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (4-12 jaar) ongeacht ras, geloof, politieke overtuiging, gezinssituatie en financiële positie. Wij richten ons met name op preventie en vroegtijdige ondersteuning en het voorkomen van problemen die samenhangen met sub-assertief en agressief gedrag. Hiermee verbeteren we ook de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Wij gaan voor kinderen die:

- stevig in de schoenen staan

- sociaal vaardig en weerbaar worden

- nieuwe vrienden maken

- talenten ontdekken en ontwikkelen

- in zichzelf geloven

De stichting biedt sinds het schooljaar 2016-2017 groepstrainingen op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid en faalangst aan de leerlingen van basisscholen uit gemeente De Ronde Venen. We zijn op dit moment één van de ingekochte aanbieders door de gemeente De Ronde Venen.

In voorgaande schooljaren heeft de stichting het aanbod aan naschoolse activiteiten en zorgverbredende cursussen (groepstrainingen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid en faalangst) georganiseerd in samenwerking met scholen in o.a. Mijdrecht, Wilnis en de Hoef. 

 

Het ontstaan

Samen Sterk voor kinderen is in 2010 opgericht door een groep enthousiaste vrouwen, die allen vanuit een verschillende achtergrond werken met kinderen. In de opstartperiode hebben wij ons voornamelijk beziggehouden met intervisie en het oriënteren op mogelijkheden om samen te werken. Gaandeweg hebben wij onze kracht en kennis gebundeld. In 2012 zijn wij naar buiten toe getreden. Wij hebben onder andere als vrijwilligers het naschoolse activiteitenaanbod overgenomen toen de gemeente de brede schoolactiviteiten in de huidige opzet destijds heeft moeten stopzetten. Kort daarna ontstond het idee om een stichting op te richten, zodat er meer mogelijkheden kwamen voor samenwerken met andere organisaties en de gemeente De Ronde Venen. 

Stichtingsbestuur

Astrid Millenaar -voorzitter

Mirelle Valentijn - secretaris

Bart Jaap Hoogendoorn - penningmeester (verkend op dit moment deze functie in ons bestuur)